Standpunten

In maart 2017 ben ik gekozen als Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Vanaf juli 2019 zal ik zonder last debatbijdragen schrijven, Kamervragen stellen, initiatiefwetsvoorstellen indienen en stemmen. Dit alles zal ik indachtig de idealen verwoord in Plan B doen, met hier en daar nuanceverschillen. Ik zal moties, amendementen en wetsvoorstellen blijven toetsen aan de vier partijbeginselen van PvdD: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Speerpunten op alfabetische volgorde:

Democratische vernieuwing

Dierenwelzijn

Emancipatie

Kinderrechten

LHBTI+

Natuur

Privacy

Zorg / preventie