Dierenliefde, zorg voor de natuur en de noodzaak om op te komen voor de allerzwaksten in deze samenleving, voel ik al van jongs af aan. Tijdens mijn rechtenstudie viel het mij op dat er nauwelijks aandacht werd besteed aan dierenrechten en toentertijd dieren nog als ‘zaak’ werden aangemerkt in het Burgerlijk Wetboek. In het werk in de juridische sector, de commerciële advocatuur, vond ik weinig voldoening. De Partij voor de Dieren werd opgericht en ik was heel blij dat er eindelijk een politieke partij bestond die voorbij de korte termijn economische mensenbelangen dacht en opkwam voor hetgeen er écht toe doet: de kwetsbare waarden en een stem geven aan die zonder stem, de dieren. Meteen werd ik lid en al gauw ook actief lid.

Ik behaalde mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor mijn scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Ik maakte naast het geldende recht en bijbehorende jurisprudentie, onder andere gebruik van rechtsfilosofische theorieën, zoals de morele plicht om niet te schaden van mensenrechtenfilosoof Thomas Pogge. Ook studeerde ik Nederlandse Taal & Cultuur en Filosofie in deeltijd. Ik verdiepte me onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Tijdens mijn studie liep ik stage op het gebied van Good Governance en deed ik werkervaring op in de advocatuur.

Ik werd de eerste coördinator van de PvdD-werkgroep Utrecht. Verder heb ik als beleidsmedewerker voor de Eerste en Tweede Kamerfractie gewerkt en als fractiemedewerker bij de gemeentefracties in Utrecht en Den Haag.

In maart 2015 werd ik gekozen als Statenlid in de provincie Utrecht. Tot februari 2019 heb ik mijzelf als Statenlid hard gemaakt voor dierenwelzijn in alle facetten, mijzelf sterk verzet tegen de jacht, o.a. op de vijf vrij bejaagbare diersoorten, maar ook tegen de ganzenvergassingen. Ook duurzame energie, natuurbehoud, biodiversiteit, waterkwaliteit en tegengaan van megastallen in de provincie hadden mijn volle aandacht.

Tot begin 2017 was ik lid van het College van Advies voor het landelijk bestuur.

Van maart 2017 tot juli 2019 was ik Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Met dossiers als natuur & biodiversiteit, water, visserij, dieren in het wild & jacht, diergebruik buiten de landbouw & huisdieren, justitie & veiligheid, privacy, burgerrechten, vluchtelingen, (dieren)politie, zorg & preventie, emancipatie en defensie had ik een brede portefeuille. Mijn dossiers waren ondergebracht bij de ministeries LNV, J&V, IenW, VWS, BiZa en OCW.

Sinds juli 2019 heb ik mijzelf afgesplitst van de Partij voor de Dieren fractie, omdat de focus op dier, natuur en milieu het brede Plan B tekort deed. Sindsdien zit ik als onafhankelijk Kamerlid in de Tweede Kamer. Zie hier de brief die ik heb gepubliceerd om mijn vertrek uit de PvdD fractie te verduidelijken.

Sinds april 2018 ben ik getrouwd met Frank van Kooten, sindsdien ben ik “bonusmoeder” van een elfjarig meisje en achtjarig jongetje. Op 30 november 2018 hebben wij een zoon gekregen, Olivier. Ik woon met mijn gezin in Woerden.